Šola Zavrč

Šola Zavrč
25 marca, 2015 admin

ola Zavrču je enakovreden sestavni del enovitega zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč, katerega ustanoviteljici sta Občina Zavrč in Občina Cirkulane. Pod okriljem šole deluje tudi enota vrtca.
Šola ima odlične pogoje dela. Naši otroci praktično obiskujejo “štirinajstletni” program šole, saj sta vrtec in šola pod isto streho. Kljub relativni majhnosti je šola zelo aktivna, tako v kraju samem, kot tudi drugod. Udeležimo se vsake pomembne kulturne in druge prireditve v občini Zavrč.
V šoli uporabljamo učne metode in oblike poučevanja, ki bodo zagotovile najboljše možne rezultate – znanje učencev.
Pri tem smo učitelji predvsem v pomoč staršem in organizatorji učno vzgojnega procesa.
Naš šolski okoliš zajema naslednje kraje:
Zavrč, Hrastovec, Goričak, Drenovec, Turški Vrh, Pestike, Korenjak, Belski Vrh, Gorenjski Vrh.
Organiziramo kulturne in naravoslovne dneve, športne dneve in dneve družbeno potrebnega dela.
Zelo si želimo lepo in urejeno okolico. Okolica je eden od temeljev za dobro počutje, obenem pa imamo pri urejanju okolice tudi priložnost, da vzgajamo naše učence v duhu dobrega gospodarja. Mladim moramo povedati, da je naša prihodnost v urejenem okolju, lahko tudi v taki obliki, da je pokrajina lepa in ob enem tudi koristna.

Preberite še o razvoju šolstva v Zavrču skozi zgodovino na spodnji povezavi: