Pooblaščene osebe Zavrč

Pooblaščene osebe Zavrč
25 marca, 2015 admin

SEZNAM OSEB,
POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH

I. Pooblaščena uradna oseba, ki ima pooblastilo za odločanje v upravnih stvareh, z izjemo tistih v katerih odloča župan ali občinski svet

Evelin MAKOTER JABLOČNIK – univ.dipl.oec., direktorica občinske uprave
Opravljanje vseh dejanj v upravnem postopku in odločanje v upravnih zadevah iz vseh upravnih področij iz pristojnosti lokalne skupnosti.
II. Pooblaščene uradne osebe, ki imajo pooblastila a opravljanje vseh dejanj v upravnem postopku, z omejitvijo izdajanja odločb in takih sklepov, s katerimi se konča postopek

Darinka IVANČIĆ, Višja svetovalka III
V upravnih zadevah s področja financ in računovodstva
Danica BRATUŠA, Višja svetovalka III
V upravnih zadevah s področja gradenj, komunale in gospodarstva
Marjana LOGAR KELC, Svetovalka III
V upravnih zadevah s področja kmetijstva, gospodarstva in komnale
III. Pooblaščene uradne osebe, ki imajo pooblastila za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku

Lidija DOMJAN, Višja referentka III
Posamezna upravna dejanja s področja družbenih dejavnostih
Posamezna administrativna dejanja