Oglaševanje

Oglaševanje in cenik spletne stran www.zavrc.com

Na teh straneh je možno oglaševanje in vaša promocija, ne glede na vašo dejavnost in pravni status na vse načine za katere se dogovorimo. Omejitve so tehnične možnosti portala. Svoje želje in predloge sporočite administratorju teh strani.

Zanimive in avtorske prispevke slike in ostale materiale objavljamo brezplačno.

Stran aplikacija vsebina prostor in domena je tudi naprodaj.

Okvirne cene oglaševanja (nekaj primerov)

Banner – pasica ( velikost po dogovoru) ZGORAJ mesečno 15 € letno 150 € ostalo po dogovoru.

Banner – pasica ( velikost po dogovoru) SPODAJ mesečno 15 € letno 150 € ostalo po dogovoru.

Objava reklamnega plačanega prispevka (poljubna dolžina slike povezave video itd..) 20 € za obdobje enega leta.

Vaš link povezava na naših straneh 10 € letno.

Cena celotne strani z vsebino enoletnim gostovanjem in domeno 1500 €

Cena domene www.zavrc.com 1200 €

Administrator, lastnik in upravljavec strani podjetje Bilten.net

championsleague

Advertising and pricing web site www.zavrc.com
On these pages can be your advertising and promotion, regardless of your activity and legal status in all the ways which we agree. Restrictions on the technical possibilities portal. Their wishes and suggestions to the administrator of this site know.
Interesting posts and author images and other materials are published free of charge.
Page content area and application domain is also for sale.
The indicative price of advertising (some examples)
Banner – Banner (size to be arranged) above the monthly € 15 € 150 a year left to be arranged.
Banner – Banner (size to be arranged) below € 15 per month per year € 150 left over at the convention.
Publication of paid advertising contribution (any length of video image link, etc. ..) 20 € for one year.
Your link link on our site € 10 a year.
The price of one year’s content hosting and domain € 1500
Price domain www.zavrc.com € 1200

The administrator, owner and operator of the company Bilten.net