Nogomet v občini ZAVRČ

Nogomet v občini ZAVRČ
25 marca, 2015 admin

ZGODOVINA KLUBA

USTANOVITEV

Športno društvo je bilo ustanovljeno leta 1969 (pred 35. leti), ko so se 12, aprila na ustanovnem občnem zboru dogovorili (citiram iz zapisnika tega občnega zbora), “da je v vasi Zavrč potrebno ustanoviti športno društvo, kar je že dolgoletna želja mladine, da bi se v svojem prostem času udejstvovala v raznih športnih panogah” in se je imenovalo Športno društvo Bratstvo Zavrč, katero pa se je po vojni leta 1991 preimenovalo v Športno društvo Zavrč.

Nastalo je iz spontane želje po udejstvovanju na športnem področju, v zacetku predvsem v nogometu, kar je še sedaj vodilna sekcija društva. Združevalo je mlade iz vseh devetih vasi in okoliških krajev Zavrča, ki so sčasoma glede na interese ustanovili različne sekcije; v začetku so bile štiri, potem nekaj časa dvanajst, danes pa spet delujejo le smučarska, šahovska, tenis in kot največja in vodilna nogometna sekcija (NK Zavrč).

INFRASTRUKTURA

Zaradi vse večjih potreb po organiziranem nastopu, ki je zahteval določene tehnične pogoje, so člani ŠD pričeli z urejanjem infrastrukturnih objektov ob samem igrišču. Večina dela je bilo opravljenih prostovoljno. Leta 2003 se je resno pristopilo k reševanju športne infrastrukture, tako se je začela gradnja novega glavnega, ter pomožnega stadiona. Glavni stadion je opremljen z avtomatskim namakalnim sistemom, ter lastnim virom vode.

Danes imamo ob stadionu zgrajene tribune s 300 sedeži, ki so tudi pokrite. Ob glavnem stadionu je zgrajen tudi nov športni objekt s potrebnimi garderobami in pripadajočimi prostori, ki so potrebni za tekmovanja v višjih ligah NZS. Športni objekti nudijo obilo športnih užitkov za same športnike, kot za številne gledalce od blizu in daleč še posebej, ker je športni objekt postavljen v idilično okolje pod starim završkim gradom. V društvu smo veseli vseh oblik sodelovanja z drugimi društvi, še posebej pa z občino Zavrč, ki je veliko pripomogla, k razvoju športa in obnovi športnih objektov. Marsikaterega obiskovalca je obisk pri nas že očaral in prepričani smo, da bo tako tudi v prihodnje.

NOGOMETNA ŠOLA

Nogometna Šola ZAVRČ je med mlajšimi NŠ na slovenskem prostoru. Trenutno v naši NŠ deluje sedem selekcij in sicer: u19, U17, U15, U13, U11, U9 in selekcija U7. Nogometno šolo smo ustanovili z namenom, da dvignemo raven kvalitete dela z mladimi.

Za kvalitetno delo z mladimi skrbijo ustrezno usposobljeni trenerji. Pri nas dajemo velik pomen tudi temu, da mladi nogometaši zraven nogometnega znanja pridobijo tudi pozitivne osebnostne lastnosti. Nismo se zadovoljili le z velikim številom mladih nogometašev v naši NŠ, ampak bomo tudi v prihodnje v naše vrste vabili mlade, ki se želijo učiti veščin nogometne igre in tako poskusimo skupaj doseči zastavljene cilje.

Zraven celostne podobe NŠ je pomebno, da klubske barve NK ZAVRČ predstavljamo na kar se da zgleden način, tako na nogometnem igrišču, kakor tudi izven njega. V ta namen vabimo vse mlade od 6. leta do 18. leta, da se nam pridružijo in skupaj bomo krenili uspehom naproti.