Društva v občini Zavrč

Društva v občini Zavrč
25 marca, 2015 admin

V občini imamo zelo aktivna društva, ki s svojimi že tradicionalnimi prireditvami skozi vse leto še dodatno popestrijo življenje občanov in turistično ponudbo. Njihovo delovanje želimo podrobneje predstaviti, saj so neizmeren vir idej in pobud za popestritev in zvišanje kvalitete življenja našega kraja.

1. KUD MAKSA FURJANA ZAVRČ
Predsednica Vida MILUNIČ

2. OO RK ZAVRČ
Predsednik Stanko IVANČIČ

3. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZAVRČ
Predsednik IVAN RIBIČ

4. PLANINSKO DRUŠTVO HALOZE
SEKCIJA ZAVRČ
Predsednica Danica VAJDA

5. PGD ZAVRČ
Predsednik Anton BRATUŠA

6. LOVSKA DRUŽINA ZAVRČ
Starešina Mirko Obran, Zavrč 11, 2283 Zavrč

7. DRUŠTVO REJCEV DROBNICE HALOZE
Predsednik Ivan HEMETEK

8. TURISTIČNO DRUŠTVO ZAVRČ
Predsednik Martin TEŽAK

9. ČEBELARSKO DRUŠTVO ZAVRČ
Predsednik SLAVKO PRAVDIČ

10. DRUŠTVO GOSPODINJ ZAVRČ
Predsednica Jelka BELŠAK

11. ŠPORTNO DRUŠTVO ZAVRČ
Predsednik Roman VUK

12. KONJENIŠKI KLUB BORL
Turški Vrh 53, 2283 Zavrč
predsednik Jernej Kelc