• Šola Zavrč

  ola Zavrču je enakovreden sestavni del enovitega zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč, katerega ustanoviteljici sta Občina Zavrč in Občina Cirkulane.…

  by
 • Novice Zavrč 2015

  Proračun občine Zavrč za leto 2015 | Objavil: Urednik Datum: 09 Mar 2015 Posvet “Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja…

  by
 • Pooblaščene osebe Zavrč

  SEZNAM OSEB, POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH I. Pooblaščena uradna oseba, ki ima pooblastilo za odločanje v upravnih stvareh,…

  by
 • Nogomet v občini ZAVRČ

  ZGODOVINA KLUBA USTANOVITEV Športno društvo je bilo ustanovljeno leta 1969 (pred 35. leti), ko so se 12, aprila na ustanovnem…

  by
 • Društva v občini Zavrč

  V občini imamo zelo aktivna društva, ki s svojimi že tradicionalnimi prireditvami skozi vse leto še dodatno popestrijo življenje občanov…

  by
 • Oris kraja Zavrč

  RAZISKOVALNA NALOGA OŠ Cirkulane – Zavrč KULTURNO ZGODOVINSKI ORIS KRAJA ZAVRČ S POUDARKOM NA NEKDANJEM REČNEM PROMETU PO DRAVI ETNOLOGIJA…

  by
 • Šolske in obšolske dejavnosti v Zavrču

  Zgodovinska raziskovalna naloga ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI V ZAVRČU Osnovna šola Cirkulane – Zavrč Zavrč 14 2283 Zavrč Učenci zgodovinskega…

  by