Neuradna stran občine Zavrč

Šola Zavrč

ola Zavrču je enakovreden sestavni del enovitega zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč, katerega ustanoviteljici sta Občina Zavrč in Občina Cirkulane. Pod okriljem šole deluje tudi enota vrtca. Šola ima odlične pogoje dela. Naši otroci praktično obiskujejo “štirinajstletni” program šole, saj sta vrtec in šola pod isto streho. Kljub relativni majhnosti je šola zelo aktivna, tako

Novice Zavrč 2015

Proračun občine Zavrč za leto 2015 | Objavil: Urednik Datum: 09 Mar 2015 Posvet “Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu” | Objavil: Urednik Datum: 19 Nov 2014 Kako ustrezno ravnati z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom? | Objavil: Urednik Datum: 05 Nov 2014 Povabilo in razpisna dokumentacija za

Pooblaščene osebe Zavrč

SEZNAM OSEB, POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH I. Pooblaščena uradna oseba, ki ima pooblastilo za odločanje v upravnih stvareh, z izjemo tistih v katerih odloča župan ali občinski svet Evelin MAKOTER JABLOČNIK – univ.dipl.oec., direktorica občinske uprave Opravljanje vseh dejanj v upravnem postopku in odločanje v upravnih zadevah iz vseh upravnih področij iz pristojnosti

Nogomet v občini ZAVRČ

ZGODOVINA KLUBA USTANOVITEV Športno društvo je bilo ustanovljeno leta 1969 (pred 35. leti), ko so se 12, aprila na ustanovnem občnem zboru dogovorili (citiram iz zapisnika tega občnega zbora), “da je v vasi Zavrč potrebno ustanoviti športno društvo, kar je že dolgoletna želja mladine, da bi se v svojem prostem času udejstvovala v raznih športnih

Društva v občini Zavrč

V občini imamo zelo aktivna društva, ki s svojimi že tradicionalnimi prireditvami skozi vse leto še dodatno popestrijo življenje občanov in turistično ponudbo. Njihovo delovanje želimo podrobneje predstaviti, saj so neizmeren vir idej in pobud za popestritev in zvišanje kvalitete življenja našega kraja. 1. KUD MAKSA FURJANA ZAVRČ Predsednica Vida MILUNIČ 2. OO RK ZAVRČ

Oris kraja Zavrč

RAZISKOVALNA NALOGA OŠ Cirkulane – Zavrč KULTURNO ZGODOVINSKI ORIS KRAJA ZAVRČ S POUDARKOM NA NEKDANJEM REČNEM PROMETU PO DRAVI ETNOLOGIJA Mentorja: Karla Domjan in Janez Zupanič Avtor: Žiga Domjan ZAHVALA V nalogi, ki je pred vami, sem skušal ohraniti delček iz bogate kulturno zgodovinske zakladnice naših prednikov. Pri tem so mi bili v veliko pomoč

Šolske in obšolske dejavnosti v Zavrču

Zgodovinska raziskovalna naloga ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI V ZAVRČU Osnovna šola Cirkulane – Zavrč Zavrč 14 2283 Zavrč Učenci zgodovinskega krožka Osnovne šole Cirkulane – Zavrč Lokacija Zavrč Šolsko leto 2004-2005 Zavrč, marec 2005 Kazalo slik Slika 1 Delo na šolskem vrtu na srečanju VIC 26.5.2000. 10 Slika 2 Šolski sadovnjak – 26.5.2005. 11 Slika